Ngày 15.3.2019, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã tổ chức “Hội nghị CB CNLĐ triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019” nhằm tổng kết những thành quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2019.

Đến tham dự Hội nghị, Công ty vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Thị Hạnh  - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và hơn 350 CB CNLĐ Công ty.

 

Đại diện các tập thể thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019

 

Năm 2018 vừa qua là năm trọn vẹn Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ là Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa cùng toàn thể CB CNLĐ đã nỗ lực và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Sản phẩm Sanest tạo dựng được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng, doanh thu lợi nhuận tăng cao so với kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư, thu nhập người lao động ở mức cao trong địa bàn tỉnh.

Trong chiến lược phát triển năm 2019 và những năm tiếp theo, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty luôn hướng đến giá trị chân thiện mỹ, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.


Đến với Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã biểu dương tinh thần phấn đấu và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể CB CNLĐ Công ty để tạo nên một năm thật sự thành công về mọi mặt của thương hiệu Sanest Khánh Hòa, đồng thời nhấn mạnh Công ty phải xây dựng sự đoàn kết, mỗi CB CNLĐ phải tận tâm, hết mình vì công việc, tiếp tục xây dựng, bảo vệ thương hiệu, đưa sản phẩm Sanest Khánh Hòa vươn cao thị trường năm châu.
 

Công ty cũng phối hợp trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.
 


Trao giấy khen của Giám đốc Sở Công thương cho 03 cá nhân

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018


Trao giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị

cho 11 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018


Trao giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị

cho 40 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Trao giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị

cho 40 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018