Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Ban Lãnh đạo cùng CB CNLĐ Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh". 
 

Trong những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành hoạt động thường niên được Sanest Khánh Hòa tổ chức mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trở thành một phong tục tốt đẹp, góp phần giáo dục lòng yêu quý, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái.
  

Đồng thời, Ban Lãnh đạo đã cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty đã tổ chức họp mặt đầu năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Trên mỗi bước đi thương hiệu Sanest - Yến sào Khánh Hòa sẽ là những giá trị tốt nhất cho Quý khách hàng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần dành cho người lao động, chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và niềm tin của Quý cổ đông. 

 
Chúc mừng năm mới - Thắng lợi mới - Thành công mới !

HAPPY NEW YEAR 2022 !