Kính gửi Quý Cổ đông!
Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa xin gửi đến Quý Cổ đông lời chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 
Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa gửi đến Quý Cổ đông thư mời tham dự Đại hội và Giấy Ủy quyền trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội (file đính kèm).
Thư mời họp và Giấy Ủy quyền (văn bản) sẽ được gửi sau đến Quý Cổ đông bằng đường bưu điện.
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/02/2018 bằng cách liên lạc: Fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3865 666;       Fax: (0258) 3865 664.
Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My Điện thoại: 0906 490909.
Chưa có sản phẩm