Ngày 25.8.2022, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Triển khai các Nội quy, Quy chế và Đối thoại với Người lao động. Hội nghị có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và 500 người lao động đại diện tham dự.
 


Quang cảnh Hội nghị

 
Với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của CB CNLĐ, Công ty đã phổ biến nội dung các Nội quy, Quy chế đang áp dụng, lợi ích khi nắm giữ cổ phiếu SKH, tuyên truyền chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, đồng thời tổ chức đối thoại, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp hữu ích từ người lao động. 

Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức phổ biến các quyền lợi, chế độ đãi ngộ đặc biệt khi làm việc trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa và lâu dài tại SKH.
 
 Phổ biến các Nội quy, Quy chế
 
  
Người lao động tham gia đóng góp ý kiến
 


  
Ban lãnh đạo Công ty cùng đại diện các phòng/ĐVTT chụp ảnh lưu niệm