Ngày 21-12, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng bảo vệ công ty (22.12.2006 - 22.12.2018).

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
 

Hiện nay, công ty có 800 bảo vệ, trong đó 500 bảo vệ được bố trí canh giữ các đảo yến, số còn lại bảo vệ các mục tiêu cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... Năm 2018, tuy điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng bảo vệ vẫn hoàn thành việc bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo an toàn cho các đảo yến. Nhiều cá nhân trong lực lượng bảo vệ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương về bảo vệ an ninh chủ quyền Tổ quốc nơi biên giới hải đảo.

Dịp này, công ty đã khen thưởng tập thể Ban Chỉ huy Quản lý bảo vệ và 200 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Một số hình ảnh tại lễ Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng bảo vệ:

 

Đình Lâm

Theo https://baokhanhhoa.vn