Ngày 16/10/2023, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động. Hội nghị có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và hơn 600 CB CNLĐ đại diện cho hơn 1.200 người lao động toàn Công ty. 
 


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, người lao động đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện Quý IV 2023, với định hướng ra mắt các dòng sản phẩm mới, tuyên truyền chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tăng cường bảo mật thông tin cá nhân và tập thể, quy tắc ứng xử văn minh trên mạng xã hội cùng với nhiều nội dung tuyên truyền theo quy định.
 
 
Đ/c Lê Huỳnh Phụng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện Quý IV 2023


Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Bộ phận Công ty đã báo cáo sơ lược kết quả hoạt động và khẳng định Công đoàn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng hành, hỗ trợ và đáp ứng các quyền lợi của người lao động theo đúng quy định pháp luật.  
 
 
Đ/c Nguyễn Văn Nhân - Chủ tịch CĐBP Công ty báo báo kết quả hoạt động


Trên tinh thần đóng góp và xây dựng, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến hữu ích từ người lao động, Ban lãnh đạo và Công đoàn bộ phận Công ty cũng đã giải đáp thắc mắc và đồng ý đa số các kiến nghị liên quan đến: Chế độ phép năm, phụ cấp, bổ sung các trang thiết bị cho nhà nghỉ giữa ca, tiếp tục thực hiện chương trình bảo hiểm nhân thọ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tăng cường phúc lợi cho người lao động…
 
 
 
Người lao động hăng hái tham gia góp ý, xây dựng tại Hội nghị

 
 
 


 
 
Ban lãnh đạo và Công đoàn bộ phận trả lời các thắc mắc, góp ý từ người lao động


Đây là hoạt động thiết thực hằng năm nhằm đảm bảo quyền lợi và là cầu nối gắn kết giữa người lao động với Công ty, thể hiện sự đồng lòng, xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, vì mục tiêu chung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.