Chiều ngày 25/11/2023 tại TP HCM, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) tổ chức diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” và chương trình vinh danh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam lần thứ ba. 

Chương trình nhằm tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Chính phủ phát động, góp phần hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa tự hào khi là 01 trong 20 doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên cả nước được vinh danh Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2023 - lần thứ ba.

 
 
Để có được vinh dự này, Sanest Khánh Hòa đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ tiêu chí đánh giá theo 5 nhóm với 16 tiêu chí và 40 chỉ số. Các nhóm tiêu chí đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Thượng tôn pháp luật; Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội. Đây đều là những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá mức độ thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Đây là vinh dự lớn mà Sanest Khánh Hòa có được sau thời gian dài nỗ lực xây dựng văn hóa kinh doanh nhằm hiện thực hóa sứ mệnh mang giá trị dinh dưỡng thiết thực của Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa đến với người tiêu dùng. Sanest Khánh Hòa luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

Danh hiệu là sự ghi nhận của Chính phủ, các bộ, ban ngành đối với Sanest Khánh Hòa vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tỉnh Khánh Hòa và đất nước. Là tiền đề để Sanest Khánh Hòa tiếp tục phát huy sức mạnh văn hóa, trở thành đại sứ quảng bá giá trị văn hóa kinh doanh của Việt Nam ra thế giới.