Ngày 09/12/2021, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ công bố 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2021 tại Hà Nội.

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, Sanest Khánh Hòa tiếp tục vinh dự lọt vào Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2021.

 
 
Để được lựa chọn vào Bảng xếp hạng, Sanest Khánh Hòa phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá khắt khe dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) với 119 chỉ tiêu ở các lĩnh vực: Chỉ số kết quả phát triển bền vững, chỉ số quản trị, chỉ số môi trường, chỉ số lao động - xã hội.

Trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, Sanest Khánh Hòa đã chủ động đổi mới, nhanh chóng thích ứng với biến động thị trường, thực hiện các chính sách ứng phó linh hoạt, giữ vững mạch sản xuất để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo thu nhập, chăm lo cuộc sống cho người lao động.

Sanest Khánh Hòa lần thứ ba liên tiếp, từ năm 2019-2021, được ghi nhận danh hiệu Doanh nghiệp bền vững Việt Nam đã khẳng định mục tiêu phát triển kinh tế, tăng trưởng xanh vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa gìn giữ bảo vệ các giá trị lâu dài cảnh quan - môi trường, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng như kinh tế đất nước trong thời kỳ mở rộng giao thương, hội nhập quốc tế.