Ngày 08/11/2019, tại Phú Quốc, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2019” nhằm tổng kết hoạt động của các doanh nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
 

Tại Hội nghị, để khích lệ tinh thần cũng như ghi nhận những tiến bộ của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn đã đạt được trong năm 2018 - 2019 về công tác Công bố thông tin đảm bảo kịp thời đúng quy định và minh bạch, Sở GDCK Hà Nội đã trao giải và vinh danh 10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên Upcom.


Với hơn 237 doanh nhiệp đại chúng quy mô lớn giao dịch trên Upcom, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa rất vinh dự và tự hào là 01 trong 10 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch giai đoạn 2018 - 2019.


 

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, là động lực mạnh mẽ với Công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát huy những thành quả đạt được, nâng cao uy tín chất lượng, khẳng định vị thế thương hiệu Sanest Khánh Hòa.

Chúng tôi tin rằng với sự tín nhiệm và đồng hành của các cổ đông, Nhà đầu tư, quý khách hàng cùng với quyết tâm của Ban Điều hành, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Xem thêm: HNX
chấm điểm công bố thông tin và minh bạch các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM năm thứ 2: Nhiều doanh nghiệp thực thi tốt hơn
(hnx.vn)