Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 01CPH/2017/GCNCP-VSD ngày 18/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
 
Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
 
Điện thoại: 0258 3865 666
 
Fax: 0258 3865 664
 
Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
 
Mã chứng khoán: SKH
 
Mã ISIN: VN000000SKH0
 
Mệnh giá: 10.000 đồng
 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.951.640 cổ phiếu
 
Giá trị chứng khoán đăng ký: 79.516.400.000 đồng
 
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
 
Bắt đầu từ ngày 19/10/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
 
Lưu ý: Cổ phiếu SKH trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

(Theo vsd.vn)