Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông lần đầu công ty cổ phần NGK Sanest Khánh Hoà

22/11/2017

Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông lần đầu công ty cổ phần NGK...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

22/11/2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Nước giải...

Thông báo: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

13/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc...

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa

13/12/2017

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của...