Các giải thưởng đạt được:
+ Huân chương Lao động hạng Ba số 679/QĐ-CTN ngày 16.6.2022 do Chủ tịch nước trao tặng.


+ Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” số 919/QĐ-TTg ngày 26.6.2017 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

+ Chứng nhận Thương hiệu Quốc gia giai đoạn 2022 - 2024 cho sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest của Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng.
 

+ Bằng khen "Thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017" của Bộ trưởng bộ Tài chính trao tặng.
 
 
 
+ Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020" do UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.
 

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.

 
+ Bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2020" do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.


 
+ Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020".

 
+ Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2015

+ Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2017

+ Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018 
+ Giải thưởng Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm liền.


+ Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, giai đoạn 2001 - 2016” do Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Khánh Hòa trao tặng.


Ngoài ra còn một số giải thưởng khác: