Ngày 9/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ông Lê Hữu Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

   
 Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty Cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” do UBND tỉnh trao tặng. 

 
     Là những đơn vị có nhiều sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, luôn đóng góp tích cực vào Ngân sách Nhà nước, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.