HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

CHI BỘ

       Chi bộ Công ty được thành lập tháng 8/2012 với 15 đảng viên. Đến nay, Chi bộ đã có 139 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên dự bị.

       Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo tập thể CB CNLĐ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, đồng thời lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác đoàn thể và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020

       Chi bộ chỉ đạo phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường nhân các ngày lễ lớn trong năm như ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Sinh nhật Bác 19/5, thành lập Công ty 06/6, thành lập Công đoàn 28/7, Quốc khánh 02/9.

       Với những thành tích đã đạt được, Chi bộ Công ty được BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tặng B